Home

/

Voorwaarden loyalty programma

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAARPROGRAMMA ZIENGS

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ziengs                        Ziengs Schoenen Retail B.V., en haar dochterondernemingen;
VIP kaart                    de fysieke danwel digitale spaarkaart door Ziengs verstrekt.
Kroontje                     1 spaarpunt van Ziengs. De kroontjes zijn onderdeel van het digitale loyaliteitsprogramma.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma van Ziengs.

Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Toepasselijkheid van eventuele uitspraken gedaan door personeel in de winkel of klantenservice wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Ziengs aanvaard en gelden slechts voor de transactie of periode waarop zij betrekking hebben.

Werking

 • U kunt deelnemen aan het spaarprogramma van Ziengs als u zich registreert. Vanaf dat moment is de VIP kaart gekoppeld aan uw persoonsgegevens en spaart u bij iedere aankoop van schoenen, tassen &  accessoires punten. Indien u in het kader van het spaarprogramma uw gegevens niet volledig wenst te verstrekken, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het programma.
   

 • Met het accepteren en gebruiken van de VIP kaart gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden die voor  het spaarprogramma zijn opgesteld.
   

 • De persoonsgegevens die Ziengs verzamelt in het kader van het spaarprogramma zullen worden geregistreerd in het klantenbestand. Het klantenbestand wordt beheerd door Ziengs Schoenen Retail BV, te Assen. Zie ook onze privacy policy op onze website. De persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren betreft het actuele puntensaldo, aanbiedingen, acties, of de nieuwe collectie van Ziengs en/of één van de gelieerde ondernemingen. Wanneer u niet langer prijs stelt op het ontvangen van bovengenoemde informatie, kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden middels een link onderaan iedere te ontvangen nieuwsbrief. Daarnaast worden de geregistreerde aankoopgegevens gebruikt voor het maken van analyses, waardoor Ziengs de collecties en aanbiedingen kan optimaliseren en beter kan afstemmen op uw wensen.

 • Indien u op een gegeven moment wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar [email protected].

Onderwerp: Persoonsgegevens verwijderen

Geef in de mail duidelijk aan welke (of alle) onderstaande gegevens u verwijderd wilt hebben.

 • Nieuwsbrief

 • VIP kaart

 • Bestelgegevens

Indien uw gegevens zijn verwijderd neemt u automatisch geen deel meer aan ons spaarprogramma en uw gespaarde kroontjes komen te vervallen.

 • U heeft de mogelijkheid eventuele wijzigingen in persoonsgegevens, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing, te laten doorvoeren in een van de Ziengs winkels. De verkoopmedewerker past hierbij de gegevens direct in de kassa aan. Ook kunnen de persoonsgegevens worden aangepast door de klantenservice en kunt u zelf de gegevens aanpassen door in te loggen op Ziengs.nl.
   

 • Uw VIP kaart is strikt persoonlijk en blijft te allen tijde eigendom van Ziengs. De VIP kaart is niet overdraagbaar.
   

 • Om met uw VIP kaart te sparen, dient u de VIP kaart te laten scannen voorafgaand aan iedere aankoop in een van de Ziengs winkels. Om te sparen met uw online aankoop op Ziengs.nl dient u in te loggen zodat op basis van de inloggegevens de juiste VIP kaart informatie wordt opgehaald.
   

 • Bij iedere besteding van € 25,- aan schoenen, tassen &  accessoires spaart u 1 kroontje. Bij een besteding van meer dan € 25,- aan meer dan 1 artikel wordt de totale besteding berekend op basis van het door de Ziengs VIP kaarthouder betaalde bedrag.  Voor online aankopen geldt dat alleen punten worden gespaard over aankopen, niet over evt. bijkomende verzendkosten of administratieve kosten.
   

 • Bij het retourneren van een artikel komen de gespaarde kroontjes met betrekking tot die aankoop te vervallen.
   

 • 16 kroontjes geeft recht op € 25,- spaartegoed op uw aankoop van niet afgeprijsde artikelen in de fysieke winkels van Ziengs of de Webshop. Bij een aankoop op Ziengs.nl zal, wanneer het spaarsaldo 16 kroontjes of meer bedraagt, € 25,- worden verrekend, mits ingelogd en het totale aankoopbedrag van niet-actie artikelen hoger is dan € 25,01
   

 • Het is niet mogelijk de € 25,- spaartegoed te verzilveren in combinatie met andere acties.
   

 • Uw actuele saldo is op te vragen aan de kassa in iedere Ziengs winkel. Ook op Ziengs.nl is te allen tijden uw spaarsaldo op te vragen, hiervoor dient ingelogd te worden met uw Ziengs account.
   

 • Het spaartegoed bedrag moet in één keer worden besteed.
   

 • Bij het verzilveren van uw kroontjes worden de besteedde kroontjes in mindering gebracht op uw spaarsaldo.
   

 • Als u bent ingeschreven voor het spaarprogramma wordt u op de hoogte gehouden van (spaartegoeds-)acties van Ziengs en profiteert u als eerste van acties.
   

 • Op uw verjaardag ontvangt u een cadeau van Ziengs.
   

 • Ziengs behoudt zich het recht voor Ziengs VIP kaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus doen voorkomen te weigeren.
   

 • Losse kroontjes en VIP kaarten met minder dan 16 kroontjes zijn niet inwisselbaar.
   

 • Volle VIP kaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
   

 • Bij verlies of diefstal van uw VIP kaart dient u zo spoedig mogelijk bij een winkel of onze klantenservice te melden.
   

 • Ziengs is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van een VIP kaart door derden. Ook is Ziengs niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve persoons- en adresgegevens met betrekking tot communicatie over acties, wijzigingen en uw spaartegoed.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de spaaractie, kunt u terecht bij een Ziengs filiaal of via de mail op [email protected] onder vermelding van het onderwerp 'Ziengs VIP kaart'. Voor dringende vragen en problemen met of vragen over online aankopen m.b.t. de Ziengs VIP kaart kan er contact worden opgenomen met de klantenservice via het telefoonnummer: 0592 201238 Correspondentie aangaande alle aspecten van het Ziengs VIP kaart-programma kan ook schriftelijk gericht worden aan: Ziengs Schoenen Retail BV O.v.v. Ziengs VIP kaart, Postbus 969, 9400 AZ Assen.

Op alle tussen Ziengs en andere partijen of natuurlijke personen gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht.

Eventuele geschillen met betrekking tot (de uitvoering van ) de tussen Ziengs en andere partijen of natuurlijke personen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen. Deze is tevens bevoegd daar waar het door Ziengs gewenste conservatoire maatregelen betreft.

Wijziging voorwaarden
Ziengs is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen de voorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen. Van iedere wijziging zal zo spoedig mogelijk schriftelijk opgave worden gedaan op de website van Ziengs. De actuele versie van de voorwaarden is altijd te vinden op de website van Ziengs.

Februari 2022